23 มิถุนายน 2024

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – Diplomatic Council และ GEN Thailand ร่วมหนุนธุรกิจไทยให้โตอย่างยั่งยืน

0

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Dato’ Steve Cheah, Head of Mission to Cambodia Laos Myanmar Thailand Vietnam of Diplomatic Council และ นายบุณยวัต ดีโรจนวงศ์ Director of GEN Thailand ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผนึกกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ธุรกิจและการผลิตในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การร่วมมือของ 3 หน่วยงานพันธมิตรในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึงการขยายขอบเขตในการแบ่งปันความรู้ สร้างเครือข่าย และโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมในประเทศ ให้พร้อมต่อยอดการพัฒนาสู่ความสำเร็จในระดับต่อไป โดยอาศัยความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเป็นพลังสำคัญผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

“ความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กับ Diplomatic Council และ GEN Thailand นั้นแสดงถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนของผู้ประกอบการ ในแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทย สิ่งที่เรากำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอนาคต โอบรับนวัตกรรม การทำงานร่วมกัน และสร้างวัฒนธรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความยั่งยืนและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ” นายสุวรรณชัย กล่าว

สำหรับกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Diplomatic Council และ GEN Thailand ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Envisioning the Future: Empowering Sustainable Leadership through AI, Green Technology, and Smart City Innovations” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม COMO Metropolitan Bangkok

โดยเป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเข้มข้น ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการองค์กรควบคู่ไปกับความยั่งยืน ที่มีการนำเทคโนโลยี AI และแนวทางการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ รวมถึงแนวโน้ม เทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวทางนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากจะได้รับความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง สำหรับผู้บริหารองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 40 รายเท่านั้น ที่จะได้พูดคุยและรับฟังคำปรึกษาจากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *